• English
  • Polski

Francuskie bogato zdobione krzesło, Ludwik 15 z pocz.20w.

Francuskie bogato zdobione krzesło, Ludwik 15 z pocz.20w. Stan idealny. Tkanina- lniany poemat.

Cena (PLN): 
300.00