• English
  • Polski

French Louis XV occasional table

French Louis XV occasional table. Hand-painted white.
Price (EUR): 
300.00